MEIST

Print Best on globaalne prindikoda Eesti väikelinnas, Viljandis.

Viimased 25 aastat oleme järjepidevalt panustanud oma tootmisvõimekuse ja -kvaliteedi kasvu. Print Besti kodus, Viljandi linna servas Männimäel, sünnib aastas üle 2,5 miljoni raamatu – justnimelt raamatud on meie suurim kirg ja kompetents. Täna saame uhkusega tõdeda, et meie hinnatud klientide seas on Euroopa vanimad kirjastused ning suurem osa meie kaasaegse masinapargi toodangust liigub justnimelt maailmatrugudele.

Olime esimene prindikoda Eestis, kes arvutas välja oma süsinikjalajälje, et teadlikult liikuda rohelisemate lahenduste suunas – nii materjalide hankes, tootmisprotsessis, kui ka järeltöötluses. Aastal 2022 investeerisime rekordilise summa uutesse tehnoloogiatesse, kahekordistasime oma masinaparki, ning laindasime toomisthoonete pindala.

Kui soovid meiega koostööd teha, võta julgelt ühendust!

Trükiteenuse osutamisel lähtub Print Best OÜ järgmistest põhimõtetest:

Kõrge kvaliteet- Hindame kriitiliselt oma toodete kvaliteeti ning protsesside toimivust.

Professionaalsus- Kaasates oma töötajaid ettevõtte arendamisse, moodustame ühtse-, ausa-, kohusetundliku- ja kõrgete erialaste oskustega meeskonna. Peame oluliseks töötajate koolitamist.

Kliendikesksus- Lähtume oma tegevuses klientide vajadusest ning hindame kõrgelt klientidelt saadud tagasisidet. Tagame kliendi rahulolu nõuetele vastavuse tähtaegadest kinnipidamise kaudu.

Keskkonnasäästlikkus- Pöörame tähelepanu ressursside otstarbekale kasutamisele ning investeerime tehnoloogiasse, mis tekitab võimalikult vähe kahjulikku keskkonnamõju.

• Ettevõtte tõhusamaks toimimiseks jälgime ning parendame pidevalt kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi.

• Täidame tegevusega seotud seadusandluse nõudeid.

•Täidame keskkonnaalaseid nõudeid ja oleme hoolivad keskkonna suhtes.

Juhtpõhimõtete sobivus organisatsiooni tegevuse alusena vaadatakse regulaarselt üle juhtkonnapoolsete ülevaatuste käigus ning nende elluviimiseks püstitatakse organisatsioonisisesed juhtimise eesmärgid.

Kinnitatud: 19.12.2022 / KR-1-V11

Ettevõtluse Arendamise Aihtasutus on andnud jaatava vastuse
Print Best OÜ taotlusele järgmise toetusmeetme raames:

Perioodil 03.06.2016.a. kuni 31.07.2016.a. viidi Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastamisel läbi projekt EU50503 „Trükikoja tootmisjuhtimise ja planeerimise süsteemi arendus“. Projekt sai tuge EASi innovatsiooniosaku toetuse meetmest.

Perioodil 11.04.2017.a. kuni 31.08.2017.a. viidi Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastamisel läbi projekt EU51494 „Print Best’i automatiseerimine“. Projekt sai tuge EASi arendusosaku meetmest.