MEIST

Print Best on trükikoda Viljandis. Viimased 25 aastat oleme järjepidevalt panustanud oma tootmisvõimekuse ja -kvaliteedi kasvu. Aastal 2022 investeerisime uutesse tehnoloogiatesse, kahekordistasime oma masinaparki ning laiendasime tootmishoonete pindala 4000 ruutmeetrini. Täna on meie trükikoja võimekus toota kuni 40 miljonit raamatut aastas.

Print Besti klientide seas on Euroopa vanimad kirjastused ning suurem osa meie kaasaegse masinapargi toodangust liigub justnimelt maailmaturgudele. Oleme esimene trükikoda Eestis, kes arvutas välja oma süsinikjalajälje, et teadlikult liikuda rohelisemate lahenduste suunas – nii materjalide hankes, tootmisprotsessis, kui ka järeltöötluses.

Trükiteenuse osutamisel lähtub Print Best OÜ järgmistest põhimõtetest:

Kõrge kvaliteet- Hindame kriitiliselt oma toodete kvaliteeti ning protsesside toimivust.

Professionaalsus- Kaasates oma töötajaid ettevõtte arendamisse, moodustame ühtse-, ausa-, kohusetundliku- ja kõrgete erialaste oskustega meeskonna. Peame oluliseks töötajate koolitamist.

Kliendikesksus- Lähtume oma tegevuses klientide vajadusest ning hindame kõrgelt klientidelt saadud tagasisidet. Tagame kliendi rahulolu nõuetele vastavuse tähtaegadest kinnipidamise kaudu.

Keskkonnasäästlikkus- Pöörame tähelepanu ressursside otstarbekale kasutamisele ning investeerime tehnoloogiasse, mis tekitab võimalikult vähe kahjulikku keskkonnamõju.

• Ettevõtte tõhusamaks toimimiseks jälgime ning parendame pidevalt kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi.

• Täidame tegevusega seotud seadusandluse nõudeid.

•Täidame keskkonnaalaseid nõudeid ja oleme hoolivad keskkonna suhtes.

Juhtpõhimõtete sobivus organisatsiooni tegevuse alusena vaadatakse regulaarselt üle juhtkonnapoolsete ülevaatuste käigus ning nende elluviimiseks püstitatakse organisatsioonisisesed juhtimise eesmärgid.

Kinnitatud: 24.01.2024 / KR-1-V13

Projekt „Print Best OÜ varustuskindluse investeeringud” sai Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest toetust

Projekti elluviimine on vajalik ettevõtte varustuskindluse suurendamiseks. Projekti eesmärk on vähendada ettevõtte sõltuvust fossiilkütustest ja toetada üleminekut taastuvenergia allikatele. Projekti eesmärgi saavutamiseks rajatakse päikeseelektrijaama laiendus, millega kaetakse osaliselt ettevõtte elektrienergia tarbimisvajadus.

Toetuse summa:

132 000 €

Hanketeade

Seoses tootmisvõimsuse ja efektiivsuse suurendamisega kuulutab Print Best OÜ välja alljärgneva hanke:
• Lõikamis- ja voltimisseadmed (pakkumuse esitamise tähtaeg 03.04.2023 15.00 GMT +3, tööde valmimise tähtaeg on 10 kuud lepingu sõlmimisest).
Täiendava informatsiooni saamiseks ja selgituste küsimiseks palume end registreerida hankele Riigihangete Registris (viitenumber 261519) https://riigihanked.riik.ee/.
Projekti rahastatakse taaste- ja vastupidavuskavast (projekt nr 20.2.02.22-0031).

Tegemist ei ole hankijaga riigihangete seaduse tähenduses. Hanke läbiviimisel järgitakse riigihangete seaduse § 3 üldpõhimõtteid.

Hanketeade

Seoses tootmisvõimsuse ja efektiivsuse suurendamisega kuulutab OÜ Print Best välja alljärgneva hanke:
• Kõvaköiteliin (pakkumuse esitamise tähtaeg 25.04.2023 15.00 GMT +3, tööde valmimise tähtaeg on 10 kuud lepingu sõlmimisest).
Täiendava informatsiooni saamiseks ja selgituste küsimiseks palume end registreerida hankele Riigihangete Registris (viitenumber 262858) https://riigihanked.riik.ee/.
Projekti rahastatakse taaste- ja vastupidavuskavast (projekt nr 20.2.02.22-0031).

Tegemist ei ole hankijaga riigihangete seaduse tähenduses. Hanke läbiviimisel järgitakse riigihangete seaduse § 3 üldpõhimõtteid.

Hanketeade

Seoses tootmisvõimsuse ja efektiivsuse suurendamisega kuulutab OÜ Print Best välja alljärgneva hanke:
• Kõvaköiteliin (pakkumuse esitamise tähtaeg 25.04.2023 15.00 GMT +3, tööde valmimise tähtaeg on 10 kuud lepingu sõlmimisest).
Täiendava informatsiooni saamiseks ja selgituste küsimiseks palume end registreerida hankele Riigihangete Registris (viitenumber 262858) https://riigihanked.riik.ee/.
Projekti rahastatakse taaste- ja vastupidavuskavast (projekt nr 20.2.02.22-0031).

Tegemist ei ole hankijaga riigihangete seaduse tähenduses. Hanke läbiviimisel järgitakse riigihangete seaduse § 3 üldpõhimõtteid.

Seoses tootmisvõimsuse ja efektiivsuse suurendamisega kuulutab OÜ Print Best välja alljärgneva hanke:
• Offset trükimasinad (pakkumuse esitamise tähtaeg 23.05.2023 15.00 GMT +3, tööde valmimise tähtaeg on 11 kuud lepingu sõlmimisest).
Täiendava informatsiooni saamiseks ja selgituste küsimiseks palume end registreerida hankele Riigihangete Registris (viitenumber 264136) https://riigihanked.riik.ee/.
Projekti rahastatakse taaste- ja vastupidavuskavast (projekt nr 20.2.02.22-0031).

Tegemist ei ole hankijaga riigihangete seaduse tähenduses. Hanke läbiviimisel järgitakse riigihangete seaduse § 3 üldpõhimõtteid.

Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekt „Print Best OÜ ressursitõhususe projekt” sai Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest toetust

Projekti lühikokkuvõte:
Uute tootmisseadmete soetamisega muutub Print Best OÜ tootmine ressursisäästlikumaks ning projekti tulemusena valmistatakse tooteid väiksema ressursikasutusega ning suurema ressursitootlikkusega. Uute seadmete soetamisega muutub tootmine efektiivsemaks ja luuakse võimekus toodangumahu suurendamiseks.

Projekti eesmärk ja tulemus:
Projekti eesmärk on saavutada ressursikasutuse paranemine ning tõsta ressursitootlikkust. Projekti tulemusena kasvab ettevõtte tootmisvõimekus ja suureneb efektiivsus tänu ressursikasutuse vähenemisele toodanguühiku kohta.

Toetuse summa:
2 000 000 €

RRF teavitusreeglid | Riigi Tugiteenuste Keskus

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus on andnud jaatava vastuse
Print Best OÜ taotlusele järgmise toetusmeetme raames:

Perioodil 03.06.2016.a. kuni 31.07.2016.a. viidi Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastamisel läbi projekt EU50503 „Trükikoja tootmisjuhtimise ja planeerimise süsteemi arendus“. Projekt sai tuge EASi innovatsiooniosaku toetuse meetmest.

Perioodil 11.04.2017.a. kuni 31.08.2017.a. viidi Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastamisel läbi projekt EU51494 „Print Best’i automatiseerimine“. Projekt sai tuge EASi arendusosaku meetmest.

RRF teavitusreeglid | Riigi Tugiteenuste Keskus